O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Władze spółki

Zarząd Spółki

Konrad Sznajder
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Michał Janosz
Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny

Mikołaj Wierzbicki
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza

Sławomir Czeszak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Zdrojewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Łebkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

dr n. med. Michał Mielniczuk
Członek Rady Nadzorczej

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ