O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Władze spółki

Zarząd Spółki

Michael Rohde Pedersen
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Dariusz Malarenko
Członek Zarządu


Zespół Zarządzający

Joanna Stachaczyk
Dyrektor ds. HR & Compliance

Mikołaj Wierzbicki
Dyrektor Finansowy

Michał Janosz
Dyrektor Operacyjny

Rada Nadzorcza

Leszek Waliszewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pierre Mellinger
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

John Leone
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Jakub Wojtaszek
Członek Rady Nadzorczej

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ