IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym...

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25.01.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3, na mocy której powołało nowego członka Rady Nadzorczej w...

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.01.2018 r.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pełnomocnika głównego akcjonariusza Spółki tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l. w...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ