IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

17.05
2018
11/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%
2018.05.17

10.05
2018
10/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.
2018.05.10

26.04
2018
9/2018 - Otrzymanie postanowienia Sądu o wstrzymaniu likwidacji majątku spółki zależnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
2018.04.26

17.04
2018
8/2018 - Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
2018.04.17

26.03
2018
7/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej.
2018.03.26

21.03
2018
6/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017
2018.03.21

26.01
2018
5/2018 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2018 roku
2018.01.26

26.01
2018
4/2018 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018
2018.01.26

25.01
2018
3/2018 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2018.01.25

25.01
2018
2/2018 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zmiana Statutu Spółki.
2018.01.25

11.01
2018
1/2018 - Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2018.01.11

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ