IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

17.05
2018
11/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS...

10.05
2018
10/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.05.2018 roku uchwałą nr 37/2018 podjął decyzję o zamiarze ujęcia odpisów, które będą miały istotny wpływ na jednostkowy wynik finansowy Spółki Orzeł Biały S.A. za I kwartał 2018 roku. W...

Lista raportów

Notowania

Kurs odniesienia
( PLN )
Zmiana
( % )
Kurs min
( PLN )
Kurs max
( PLN )
Wolumen
( szt. )
Obrót
( PLN )

Raporty okresowe

17.05
2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

10.04
2018
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2017 rok

Lista raportów

Raporty EBI

14.01
2016
Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały...

Lista raportów

Kalendarium

10/09
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

08/11
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Dane finansowe

Udział w kapitale zakładaowym /ogólnej liczbie głosów

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie