43%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2016 r.

78%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2016 r.

65,7

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2016 r.

17/05

Wysoki wzrost wolumenu sprzedaży ołowiu w I kwartale 2017 r. Grupy Orzeł Biały

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody na poziomie 162,7 mln zł wobec 114,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego....

05/04

STABILNY ROZWÓJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2016 ROKU

Grupa Orzeł Biały w roku 2016 zwiększyła swoją rentowność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, z 2,8% do 5,2% r/r, głównie za sprawą zwiększenia efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych, korzystnej kosztowo...

Kalendarium

19/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

15/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie