44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2018 r.

84,1%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2018 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2018 r.

26/08

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości...

01/08

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze...

Kalendarium

25/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Badania i rozwój

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie