44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2018 r.

84,1%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2018 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2018 r.

09/05

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W I KWARTALE 2019 ROKU

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody na poziomie 152,9 mln. zł. EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)...

12/04

Wybór firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie  http://www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/komitet-audytu  zapytania ofertowego w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A....

Kalendarium

25/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Badania i rozwój

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie