39%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2014 r.

76,6%

Całego akumulatora jest odzyskiwane przez Spółkę w procesie recyklingu

60 tys. ton

Wolumen sprzedanego ołowiu
i stopów ołowiu w 2014 r.

23/01

Orzeł Biały S.A. zawarł porozumienie z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a r.l.

Orzeł Biały S.A. zawarł porozumienie z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a r.l. („Akcjonariusz”) w zakresie współdziałania w nabywaniu akcji Spółki stanowiących 39,45% kapitału zakładowego...

30/12

Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuję, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

Kalendarium

19/09

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

15/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Badania i rozwój

Raport za III kw. 2014 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie