44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2018 r.

84,1%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2018 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2018 r.

18/11

Informacja dla dostawców/odbiorców odpadów w zakresie zmian w BDO

Spółka Orzeł Biały informuje, że na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, od dnia  1.01.2020 r.  wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać...

07/11

Informacja dla dostawców w sprawie płatności

Orzeł Biały S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 listopada 2019...

Kalendarium

25/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Badania i rozwój

Raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie