44%

Udział Orła Białego w rynku ołowiu w Polsce w 2018 r.

84,1%

Udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży w 2018 r.

70,3

tys. ton. Wolumen sprzedanego ołowiu i stopów ołowiu w 2018 r.

09/10

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Spółce Orzeł Biały S.A.

Spółka Orzeł Biały informuje że 10 października br. od godzin 10:00 na terenie Firmy będą odbywać się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

07/10

Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

W dniu 07.10.2019 r. Spółka otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej "Sprzedający") oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej "Akcjonariusz"), informujące o powiadomieniu tego...

Kalendarium

25/09

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

07/11

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Badania i rozwój

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie